Verslag: Seminar “Open Historische Web Cartografie” sept 2015

Dit gezamenlijk event van OSGeo.nl, UvA en RCE was op vrijdag 25 sept 2015 (13:00-17:30, RCE Amersfoort). Hieronder het programma en achtergrond informatie. Er waren plm 50 deelnemers. Meer info op de OSGeo.nl Meetup.

 OpenHistWebCarto-5
 OpenHistWebCarto-6

Het programma was als volgt:

 programma

Voor het volledige programma en alle abstracts zie deze PDF.

Vijf sprekers, Menne Kosian (RCE), Jan Hartmann (UvA), Thijs de Boer (UvA), Edward Mac Gillavry (Webmapper), Just van den Broecke (Just Objects), ontwikkelaars en dienstverleners uit het vakgebied gaven deze onderwerpen inhoud. De dag werd afgesloten met een panel discussie.  Bram Vannieuwenhuyze, de kersverse bijzonder hoogleraar Historische cartografie (UvA), vervulde deze middag het dagvoorzitterschap met verve. Ook dank aan Erik Meerburg (Geo Academie) die bereid was op laatste moment de moderatie van de afsluitende discussie te leiden. Hieronder links naar presentaties en artikelen.

 OpenHistWebCarto-1
 OpenHistWebCarto-2

De afsluitende discussie “Naar een Landelijke Webdienst voor Historische Kaarten? “ had als als globale probleemstelling, gegeven dat:

  • historische kaarten bevinden zich verpreid in diverse archieven
  • worden ad-hoc, per project, vrijgegeven via het web
  • web-ontsluiting via meerdere standaarden, vaak “embedded” in website

Wat “is er voor nodig” om historische kaarten, meer gestructureerd, gestandaardiseerd als mogelijk centrale voorziening, “PDOK-achtig” vrij te geven zodat deze in allerhande toepassingen, denk aan cultuur, toerisme, educatie, archeologie, kunnen worden aangewend?  De panelleden: Arjen van den Hoek – (Kadaster/PDOK), Thijs de Boer – (Uva Geoportaal), Just van den Broecke – (map5.nl), Ralph Kits – (DEN E&L), Herman de Groot – (RCE) in samenspraak met het publiek en onder de bezielende leiding van Erik Meerburg, boog zich over deze probleemstelling. Als uw verslaggever zich kan herinneren, waren er o.a. de volgende uitspraken en knelpunten:

  • Organisaties als DEN en Kadaster zijn graag bereid tot vrijgeven
  • Budget hiervoor is hierbij o.a. een struikelblok
  • Licenties: nog steeds veel onduidelijkheid over de diverse licenties van het historisch kaartmeteriaal
  • Het belang van standaarden werd breed onderkend: bronformaat, webdiensten (WMS, Tiling) en vooral ook Metadata
  • Allen willen door en volgende stap maken!