Over ons

Lees hieronder meer over OSGeo.nl.

De OSGeo.nl Community

Open source geo (ook wel FOSS4G – Free and Open Source Software for Geo) wordt al sinds eind vorige eeuw in Nederland toegepast als bewezen alternatief voor propriëtaire (“gesloten”) software. In Nederland en Vlaanderen is een flinke groep van van oudsher met name ontwikkelaars en programmeurs betrokken bij internationale open source projecten zoals MapServer, GeoNetwork, QGIS en OpenLayers, en bij specifiek Nederlandse projecten zoals de Flamingo Map Viewer. Voor een deel is dat een “inner circle” van ontwikkelaars, maar ook buiten de klassieke geo-paden wordt er druk ontwikkeld; denk aan de wereld van hydrologie, bouw- en stedenbouw en verkeerskunde.

Met OSGeo.nl willen we de reeds bestaande communities verbinden, omdat we denken dat de afzonderlijke projecten wat van elkaar op kunnen steken, en omdat er een grote groep van potentiële gebruikers bestaat die niet in één specifiek project geïnteresseerd is, maar in de manier waarop de diverse open source geo projecten samen een geo-infrastructuur kunnen vormen. De OSGeo.nl community is een niet scherp afgebakende, los-vaste gemeenschap van iedereen die open source software ontwerpt, ontwikkelt, documenteert gebruikt, wil gaan gebruiken, een warm hart toedraagt en kennis van en ervaring daarover met anderen wil delen. Waarschijnlijk zit de reden dat jij op deze pagina bent beland daar ook bij! (en anders [horen we graag][1] van je met welke specifieke jij je deel voelt van de OSGeo.nl community). Daarbij is de Nederlandse taal een bindmiddel: we richten ons daarmee met name op Nederland en Vlaanderen, maar OSGeo.nl-ers uit andere hoeken van de wereld zijn uiteraard ook van harte welkom. Het “.nl” in OSgeo.nl staat dus voor de ISO-code voor de Nederlandse taal. OSGeo.nl is ook een lokale afdeling, een “Local Chapter”, van de wereldwijde Open Source Geospatial Foundation, OSGeo.org, vooral bekend door haar jaarlijkse FOSS4G Conferentie en de vele open source projecten zoals hierboven genoemd.

De Stichting OSGeo.nl

Op 21 juni 2013 is een OSGeo.nl afvaardiging naar de notaris gegaan om de stichting formeel als juridische rechtspersoon vast te leggen. Dat is met name handig  bij het organiseren van grotere evenementen; dan is de stichting de rechtspersoon waarlangs de financiën en aansprakelijkheden lopen, en hoeven er geen OSGeo.nl-ers hun eigen portemonnee als “huishoudknip” voor OSGeo.nl activiteiten te gebruiken. Daarnaast hebben we als formele organisatie een aanspreekpunt voor de buitenwacht. En dat merken we: geregeld komen er vanuit de geosector (Geonovum, Geobusiness, GIN, Stichting Arbeidsmarkt geo) verzoeken tot meedenken of -doen in generieke geothema’s bij ons terecht. Die vragen en verzoeken proberen we als bestuur naar vrijwilligers in de OSGeo.nl community door te spelen. En soms schuift een van de bestuursleden zelf aan.

(En wat we niet zijn)

Toch maar even voor de duidelijkheid: De stichting OSGeo.nl verricht géén commerciële activiteiten; we zijn geen adviesbureau, we ontwikkelen of implementeren niet, en we zijn zelfs geen directe bemiddelaar om vraag naar en aanbod aan open source geo expertise bij elkaar te brengen. Daarvoor kun je terecht bij diverse grote en kleine adviesbureaus, waarbij we natuurlijk graag verwijzen naar onze sponsors.

Samenstelling Bestuur

Op dit moment (3.aug.2022) bestaat het bestuur van de stichting OSGeo.nl uit:

Eerdere bestuursleden waren o.a. Marc Vloemans – communicatie (tot 1 juli 2017),  Gert-Jan van der Weijden – voorzitter (tot 1 juli 2017), Barend Köbben – penningmeester (tot 1 jan 2022). en Steven Ottens. Jasper Roest – communicatie (tot 14 maart 2019).

Verslagen van de bestuursvergaderingen staan op de Wiki.

Missie

De missie van OSgeo.nl is “Het stimuleren van het gebruik en de ontwikkeling van open source software voor geo-informatie in het Nederlandse taalgebied.”. Onze slogan: “Wegwijs in open geo”.

Privacy verklaring

In onze Privacy verklaring leggen we uit hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Statuten

Zoals iedere stichting heeft OSGeo.nl ook echte statuten. Daarin staat formeel beschreven wat ons doel is, met welke middelen we dat hopen te bereiken, hoe het bestuur wordt gekozen, hoe een en ander gefinancierd wordt etc. Je kunt de volledige statuten hier nalezen

Financien

De stichting heeft natuurlijk ook een bankrekening: NL72 INGB 0006276370 ten name van STICHTING OSGEO.NL (SWIFT/BIC: INGBNL2A), en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 58214763. De (geringe) kosten om de stichting “in de lucht” te houden worden gedekt uit de bijdragen van onze sponsors.