Maandelijkse OSGeo.nl Open Chat

Iedere 1e Maandag van de maand om 20:30 komen we met  OSGeo.nl bijeen via wat heet een “IRC channel”, dat wil zeggen via een chat-kamer. We bespreken hier vooral interne OSGeo.nl aangelegenheden zoals het organiseren van OSGeo.nl events en het opzetten van een stichting. Uit de vergadering volgen besluiten en aktiepunten.

De IRC meeting is vrij toegankelijk voor iedereen, ook omdat we als OSGeo.nl nog niet een formele structuur hebben. Ook willen we zoveel mogelijk transparant zijn in wat onze aktiviteiten en doelen zijn. De bijeenkomst kent wel een min of meer formele structuur met een agenda, besluiten en aktiepunten. Ook worden verslagen bijgehouden. Dus als je er niet bij kunt zijn kun je via de verslagen ook op de hoogte blijven. Je hoeft niet perse bij te dragen, je kunt ook gewoon meeluisteren.

Hieronder volgen gegevens over hoe en waar je kunt meedoen en waar je verdere informatie vindt. Je hoeft niet te RSVP-en om mee te doen.

IRC Chat: Freenode kanaal #osgeonl, je kunt vanuit de browser deelnemen via WebChat

Verslagen: Zie http://wiki.osgeo.org/wiki/Nederlands/bijeenkomsten

Logs: elke chat wordt ook volledig opgenomen. Je kunt de volledige logs hier teruglezen.

Dit overzicht van IRC commando’s kan wellicht handig zijn.

Reacties zijn gesloten.