Best practices

Geonetwork 3.x implementaties:

Metadata Master
Een (bulk) metadata controle/modificatie tool die is ontwikkeld door provincie Noord-Brabant met als doel de kwaliteit van geo metadata te verbeteren. De tool is te downloaden. Daarnaast zijn er losse tools beschikbaar om metadata te importeren uit ArcGis/Geosticker en exporteren naar ArcGis/Geosticker, provinciaal Georegister, GeoNetwork, e.d.  Deze losse tools worden binnenkort ook vrijgegeven. Zie de Github repository. Contactpersoon: Jan van Sambeek

Reageren is niet mogelijk