Sprekers en samenvattingen – OSGeo.nl dag 2016

Geluid? Camera? (inter)Actie! (over Blender en GIS)

Klaas Dijkstra (eXYXtent)

Klaas Dijkstra, aan het GIS-stuur bij eXYZtent.eu, is ervaren in het samenbrengen van uiteenlopende (open) geodata en het stroomlijnen van het totale proces eromheen.

Onderwerp

Maak kennis met Blender, opensourcesoftware voor het maken van 3D-afbeeldingen en -animaties.
Blender heeft niet alleen maar een “spiegeltjes-en-kraaltjes”-karakter,
maar het kan een echte meerwaarde vormen bij zowel presentatie als data-analyse

Een rondreis op het snijvlak van geo en 3D.


QGis: Nieuw, nieuwer, nieuwst !

Raymond Nijssen (TerGlobo)

Raymond Nijssen werkt al ruim acht jaar als zelfstandig open source GIS-adviseur onder de naam Terglobo en is lid van de coˆperatie OpenGeoGroep.
Daarnaast is hij al jaren actief in de QGIS “community” en bezoekt daarvoor regelmatig internationale bijeenkomsten.

Onderwerp

De ontwikkelingen rondom desktop-applicatie QGIS gaan steeds sneller en elke vier maanden verschijnt er een nieuwe release.
In deze presentatie worden de interessantste nieuwe mogelijkheden opgesomd die sinds de vorige Geobuzz aan QGIS zijn toegevoegd.
Tevens wordt er vooruit geblikt op de aankomende “major release” QGIS 3.0.

Voor wie

Met name interessant voor alle QGIS-gebruikers, van beginners tot experts.


Basisregistraties combineren in OpenTopo: wat en hoe

Jan-Willem van Aalst (Imergis)

Jan-Willem is zelfstandig adviseur over informatievoorziening in Openbare Orde en Veiligheid en de Zorgsector. Bij het Instituut Fysieke Veiligheid vervult hij de rol van functioneel datamanager van de sectorale geo-catalogus. Daarnaast is Jan-Willem cartografisch vormgever en initiatiefnemer van de OpenTopo kaarten, waarin elementen uit vele (basis)registraties worden gecombineerd.

Onderwerp

In de OpenTopo kaartbladen reeks zijn elementen opgenomen uit databronnen zoals de BRT (Top10NL), de BAG, de OpenStreetMap, de BRK (percelen), het AHN (Hoogtebestand), de PRK (Risicokaart) en de BGT (grootschalige topografie, op de grootste schaal). Deze databronnen zijn allemaal met hun eigen scope, context en doelstelling opgezet. Deze workshop geeft je een beeld bij wat er komt kijken om deze locatiegebaseerde bronnen met elkaar te combineren, en de dilemma’s die daar bij spelen. Met speciale aandacht voor de nieuwe BGT, die nog niet 100% gereed is maar toch al wordt gebruikt in het kaartbeeld.

www.opentopo.nl
www.nlextract.nl

Voor wie

Met name interessant voor cartografen en geo-data analisten; gebruikers van cartografische producten.


3dfier: a tool to reconstruct 3D city models automatically

Hugo Ledoux (3D geoinformation group, TU Delft)
Tom Commandeur (3D geoinformation group, TU Delft)

Hugo Ledoux is an assistant-professor in 3D geographical information systems (GIS) at the Delft University of Technology. He holds a PhD in computer science from the University of Glamorgan (Cardiff, UK) and a BSc in geomatics engineering from the Université Laval (Québec City, Canada). For his research, he is particularly interested in combining the fields of GIS and computational geometry. He strongly believes in implementing his research ideas. He is currently working on the validation and the automatic repair of polygons and polyhedra as found in GIS, the higher-dimensional modelling of geographical information (ie 4D+), and the smart simplification of LiDAR datasets.

Tom Commandeur is a researcher and software developer at the Delft University of Technology. After finishing his BSc in Technical Information Engineering from the Amsterdam University of Applied Sciences he obtained his MSc in Geomatics at the Delft University of Technology. His MSc thesis focussed on the automatic generation of 3D city models from 2D footprints and 3D point clouds. After spending a few years as a software developer in a commercial company he returned to the university to research algorithms related to 3D geometries and development of software across multiple research projects. His main interests lie in automating the creation of 3D geometries, improving algorithm performance and simplifying usage of software.

Onderwerp

While the construction of the 3DTOP10NL datasets was possible, its construction was rather slow and the memory requirements were very high. The main reason was that the algorithms used to ‘lift’ to 3D each polygon were based on fitting planes to the AHN datasets. In order to create the 3DBGT, this method is not suitable since the number of 2D polygons is at least an order of magnitude larger.

Therefore, we are currently developing a software, called 3dfier, that uses simpler methods: each polygon is lifted to a height determined by simply averaging the AHN points, or taking the minimum/maximum. The semantics of every polygon is used to perform the lifting, ie water polygons are extruded to horizontal polygons, buildings to LOD1 blocks, roads to smooth TINs, etc. Every polygon is triangulated (constrained Delaunay triangulation) and the lifted polygons are “stitched” together so that one surface is constructed. Our aim is to obtain one surface that is error-free, ie no intersecting triangles, no holes (the surface is watertight), where buildings are integrated in the surface, etc. This surface will then be used as input in simulation software for instance.

We will in the presentation present the structure of our software, and show how it can be used to create the 3DBGT.

Voor wie

Met name interessant voor betrokkenen bij beheer en onderhoud van infrastructurele werken.


Het leveren van hoge resolutie satellietbeelden met deformatiegegevens

Marco Duiker (SkyGeo)

Marco Duiker is bij SkyGeo verantwoordelijk voor het klantenportaal. Hij tekende voor de architectuur en leidde de bouw in goede banen. Hij is nu verantwoordelijk voor de doorontwikkeling en het ontwerp van een volgende versie.

Onderwerp

SkyGeo gebruikt Interferometric Synthetic Aperture Radar (InSAR) metingen door satellieten voor het monitoren van deformatie van met name infrastructuur. Dit leidt tot kaarten met miljoenen virtuele sensoren die elk een tijdserie van honderden waarnemingen tonen.

Deze gegevens worden aan de klant geleverd in het klantportaal waarin de klant niet alleen de kaarten en services vindt, maar ook de nodige gereedschappen om daarmee te werken.

Het gebruik van deze gereedschappen leidt tot snel wisselende kaartbeelden waardoor de kaarten niet vooraf klaargezet kunnen worden, maar steeds ‘live’ getekend moeten worden.

De presentatie gaat kort in op de principes van InSAR. De unieke data die dat oplevert wordt besproken aan de hand van praktijkvoorbeelden.

Verder wordt ingegaan op de wijze waarop Open Standaarden de rijke functionaliteit van dit portaal ondersteunen alsmede de manier waarop het portaal is geïmplementeerd met Open Source Software.

Voor wie


Monitoring in het buitengebied met LoRa

Willy Bakker en Herko te Paske (Provincie Groningen)

Willy Bakker is informatieadviseur bij de provincie Groningen en gespecialiseerd in basisregistraties, geo-informatie en open data.
Herko te Paske is bodemspecialist en aardbevingsdeskundige. Hij werkt bij de provincie en heeft daarnaast zijn eigen bedrijf.

Als lid van The Things Network community houden Willy en Herko zich bezig met de uitrol van dit LoRa-netwerk in Groningen.

Onderwerp

Het Internet der Dingen biedt vele kansen, maar hoe zorgen we er voor dat we voor het versturen van metingen van sensoren via het internet naar apps of andere toepassingen niet afhankelijk zijn van een beperkte groep commerciâle telecomproviders? En hoe wisselen we meetgegevens uit in gebieden waar geen internet- of elektriciteitsvoorzieningen zijn? Hoe kunnen we onze infrastructuur eenvoudig en goedkoop opschalen wanneer deze succesvol blijken? LoRa netwerken, en in het bijzonder The Things Network, bieden een antwoord op deze vraag. LoRa staat voor ‘Long Range Low Power’. In onze presentatie geven we uitleg over The Things Network, een gedecentraliseerd, gecrowdsourced en open LoRa-netwerk voor het Internet der Dingen.

Voor wie

Met name interessant voor iedereen met interesse voor het Internet der Dingen en sensortechnologie.


Meet de Gezondheid van je geo-services met GeoHealthCheck

Just van den Broecke (Just Objects)

Just van den Broecke is zelfstandig Open Geo-ICT specialist onder de bedrijfsnaam Just Objects (http://justobjects.nl).
De inzet en ontwikkeling van Open Source geo-architecturen en -producten is zijn voornaamste werkgebied.
Dit doet hij in opdrachten voor Het Kadaster (o.a. PDOK en INSPIRE), Geonovum, Rijksvastgoedbedrijf, Gasunie en vele anderen.
Just is ontwikkelaar, “committer”, binnen verscheidene Open Source projecten zoals GeoHealthCheck, NLExtract, Heron en Stetl.
Daarnaast is hij lid van de OpenGeoGroep en secretaris van de Stichting OSGeo.nl.

Onderwerp

Het “up en running” houden van geo-webdiensten zoals WMS, WFS, CSW en tiling-services is sterk gebaat bij continue monitoring: niet alleen dient bewaakt te worden of de web-diensten nog “in de lucht zijn”, maar ook of deze inhoudelijk/semantisch nog functioneren en of er geen performance problemen zijn.
Standaard (HTTP) monitoring tools kunnen wel aangeven dat een HTTP-gebaseerde service een resultaat (200 status) teruggeeft.
Echter, met name (OGC)-webdiensten zoals WMS kunnen een foutief resultaat teruggeven als een “Exception” in een plaatje of XML-bestand met een positieve (200) status zodat ten onrechte lijkt alsof de dienst functioneert.

GeoHealthCheck (GHC) is een web-gebaseerd monitoring framework waarmee OGC-gebaseerde webdiensten ook inhoudelijk/semantisch kunnen worden bewaakt. GHC is een relatief nieuw Open Source project geschreven in Python en opgezet door Tom Kralidis, ook bekend als ontwikkelaar van OWSLib en vele QGIS plugins. GHC kent grofweg twee onderdelen: een web-GUI waarbinnen de te monitoren OGC-service URLs kunnen worden beheerd en monitoring-resultaten worden gevisualiseerd, plus de monitoring-engine die de feitelijke “health-checks” op de URLs uitvoert.
Resultaten worden historisch opgeslagen in een database zodat allerlei vormen van reporting mogelijk zijn.

Links:
GHC Open Source Project
– voorbeeld GHC monitor

Voor wie

Vooral interessant voor beheerders en ontwikkelaars van geo-webdiensten.


OGC SensorThings API

Tim Ebben en Bert Temme (Geodan)

Tim en Bert werken op de research afdeling van Geodan en onderzoeken nieuwe geografische mogelijkheden op het gebied van 3D GiS, Smart Cities, Linked Data en Geodesign.

Onderwerp

Het OGC (Open Geospatial Consortium) SensorThings API is een nieuwe OGC standaard voor opslaan en opvragen van sensor gegevens. Het is een lichtgewicht, eenvoudige specificatie, gebaseerd op REST, JSON en MQTT.

Geodan heeft een open-source implementatie gemaakt van deze standaard genaamd GOST: Een OGC compliant SensorThings server geschreven in Golang. GOST biedt een open platform om gegevens over en van “Things” te gebruiken. Doordat het een uniforme interface heeft voor alle typen en soorten sensoren ongeacht de aanbieder, zorgt het voor interoperabiliteit tussen verschillende Smart City systemen. Niet alleen kan het GOST dashboard allerlei data real-time visualiseren, ook de mogelijkheden voor (her)gebruik van gegevens van het Internet of Things nemen door GOST enorm toe. Het kunnen uitwisselen en combineren van informatie uit verschillende informatie silo’s is een belangrijke stap op weg naar de totstandkoming van real smart cities.

De presentatie bevat een beschrijving van GOST en de OGC SensorThings API. Ook de werking van GOST in een moderne IoT omgeving (denk aan LoRaWAN/Node-RED/MQTT/Docker) wordt
toegelicht.

Voor wie

Vooral voor geïnteresseerden in de wereld van Internet of Things en geografie.


De Nationale Atlas: Goede kaarten in de Nationale GeoData Infrastructuur

Barend Köbben (ITC – Universiteit Twente)

Barend is Senior Docent bij het ITC, de faculteit Geo-Information Sciences and Earth Observation, en het University College ATLAS, beide van de Universiteit Twente. Hij geeft les in datavisualisatie, vooral het maken van kaarten op het web. Verder is hij kaartredacteur bij Geografie, het blad van het Koninklijke Nederlands Aardrijkskundig Genootschap.

Onderwerp

De laatste tijd zien we steeds meer kartografie, vooral op het Web, die interactief, creatief èn mooi is. En steeds meer zijn die kaarten niet getekend, al of niet met de computer, maar zijn ze gecreëerd door code. Geprogrammeerd dus.
In dit praatje laten we zien wat er mogelijk is met moderne programmeeromgevingen voor het web, zoals de populaire D3 javascript API. Dat doen we aan de hand van de experimentele Nationale Atlas, waarin geodata uit de NGDI wordt gevisualiseerd in interactieve, combineerbare, en fraaie kaarten.
Zie voor voorbeelden http://www.nationaleatlas.nl

Voor wie

Vooral interessant voor geïnteresseerden in de relatie tussen SDI en kaarten.


Tussen openheid en privacy

Baukje Rienks (Webmapper)

Baukje Rienks is cartograaf bij het cartografisch ontwerp- en adviesbureau Webmapper uit Utrecht.

Onderwerp

Met open source software en open data heeft Webmapper een doorbraak gerealiseerd in de patstelling tussen openheid en privacy.
In opdracht van Brandweer Amsterdam-Amstelland is een methode ontwikkeld om incidentlocaties van woningen te anonimiseren.
Met behulp van PostGIS zijn locaties op de openbare weg (volgens het Nationaal Wegenbestand) geïdentificeerd voor een bepaalde set woonadressen (volgens de Basisregistratie Adressen en Gebouwen).
Met deze anonimisering kan Brandweer Amsterdam-Amstelland incidenten als open data ontsluiten en rekening houden met de privacy van privépersonen.

– http://www.webmapper.net/blog/hoe-precies-open-data-locatie-privacy/


Standing on the shoulders of giants – Panorama’s van Amsterdam

Marten Hoekstra (Datalab Amsterdam)

Een paar maanden geleden streek freelance software engineer Marten Hoekstra neer bij het Datapunt, een afdeling van de gemeente Amsterdam waar aan open APIs, open data en open source ontwikkeld wordt.
Daar is hij ondermeer betrokken bij de ontwikkeling van een open API voor panorama-opnames van de stad.

Onderwerp

Een indrukwekkende verzameling open source software componenten ligt aan de basis van de panorama API.
Marten zal ingaan op de werkwijze van het Datapunt, de gebruikte componenten en de technische aspecten van het ontsluiten van de panorama’s en het geschikt maken voor publicatie.
Denk daarbij aan het ontwikkelen van (open source) software voor het omrekenen van projecties, het inzetten van open source frameworks voor beeldherkenning, het integreren van een panorama-viewer en de benodigde infrastructuur, waaronder het geautomatiseerd opschalen van een cluster om alle berekeningen op uit te voeren.

Voor wie:

Gebruiker/developer; wat kan (je met) de software / API


Crowdsourced stratenfoto’s

Johan de Ruijter (OpenStreetMap)

Johan de Ruijter draagt sinds 2009 als vrijwilliger bij aan het verbeteren van OpenStreetMap
en staat continu open voor nieuwe samenwerkingsverbanden en ontwikkelingen die er aan bijdragen om OpenStreetMap beter te maken.

Onderwerp

De revolutie die is ontstaan door het massale gebruik van smartphones maakt het veel eenvoudiger om onze wereld op foto’s
en op een gestructureerde wijze in kaart te brengen.
Mapillary is een Zweeds bedrijf dat in september 2013 is gestart en inmiddels 100 miljoen foto’s heeft.
Telenav is in september 2016 gestart met OpenStreetView. Voor zowel Mapillary als OpenStreetView zijn apps beschikbaar.
Deze presentatie geeft een inkijk in het succes van beide apps, gebruiksmogelijkheden, overeenkomsten en verschillen tussen Mapillary en OpenStreetView.

http://www.mapillary.com


Bestandsbeheer op orde: versiebeheer in GeoLand (hands-on workshop)

Door Luuk Schaminée en Rob van Loon

Rob van Loon en Luuk Schaminée zijn beiden als GEO-ICT specialist werkzaam bij Ordina waar zij zich richten op Open Source technologie en toepassingen ervan in geo-context. Rob en Luuk hebben ruime ervaring met Git als versiebeheer voor computercode, data-conversies en documenten.

Onderwerp

Ziet jouw data-folder of database er ook zo uit?
Krijg je alsmaar wijzigingen en aanvullingen doorgespeeld waardoor de versies je boven het hoofd groeien?
Dan is versiebeheer met Git en Geogig iets voor jou!

In deze workshop geven we uitleg over versiebeheer: We leggen uit hoe je controle houdt over de geschiedenis van documenten.
Niet alleen documenten als QGis projectbestanden, stijlbestanden, configuratiebestanden, eindproducten in PDF of TIFF formaat,
maar ook geodata in bijvoorbeeld GeoPackage of Shapefile formaat.
We geven uitleg over het bijhouden van wijzigingen en het bekijken van de historie van wijzigingen.
In deze workshop ga je zelf aan de slag met versiebeheer en hoe je met een groep aan hetzelfde project kunt werken en hoe een versiebeheersysteem je hierbij kan helpen.

In het eerste deel van de workshop gaan we in op de algemene versiebeheer software Git en in het tweede deel gaan we in op de geografische tegenhanger Geogig.

_In verband met het beperkte (20-25) aantal plaatsen voor deze workshop vragen we je om je van tevoren aan te melden. Dat kan simpelweg met een mailtje naar info@osgeo.nl. _