Geoforum.nl

Sinds juni 2018 is geoforum.nl de voornaamste digitale ontmoetingsplaats van OSGeo.nl. Dit was voorheen het PDOK forum. In samenwerking met Kadaster/PDOK, WebMapper en Simeon Nedkov hebben we besloten de handen ineen te slaan en een enkel vnl Open Source gerelateerd geo-forum te lanceren (i.p.v. weer een apart forum). Nu al 900+ leden! Snuffel eerst wat rond daar en meld je vooral aan (“Registeren” knop boven). Je kunt zelf bepalen of en hoeveel meldingen je wilt krijgen. Alle OSGeo.nl en andere interessante geo-events worden daar ook aangekondigd.