Over ons

De OSGeo.nl Community

In Nederland speelt open source geo een cruciale rol in het landschap van geografische informatiesystemen (GIS). De geschiedenis ervan gaat terug tot de vroege ontwikkeling van open source software in de jaren ‘90, waarbij projecten zoals MapServer, GeoNetwork, QGIS en OpenLayers, maar ook specifieke Nederlandse projecten zoals de Flamingo Map Viewer, stevig verankerd raakten in de Nederlandse GIS-gemeenschap. Het belang van open source geo in Nederland kan niet worden onderschat, omdat het niet alleen de toegang tot geografische gegevens en tools democratiseert, maar ook bijdraagt aan innovatie en samenwerking in sectoren zoals ruimtelijke ordening, landbeheer en stadsplanning. Open source geo-oplossingen hebben Nederland geholpen bij het aanpakken van complexe ruimtelijke uitdagingen, terwijl ze tegelijkertijd een transparante en flexibele basis bieden voor zowel publieke als private organisaties.

De Stichting OSGeo.nl

Met OSGeo.nl, de Nederlandse tak van de Open Source Geospatial Foundation (OSGeo), willen we iedereen met elkaar verbinden die open-source software ontwerpt, ontwikkelt, documenteert gebruikt, wil gaan gebruiken, een warm hart toedraagt en kennis van en ervaring daarover met anderen wil delen. Dit doen we door het organiseren van evenementen en trainingen voor en door ontwikkelaars en gebruikers, zoals het jaarlijkste FOSS4GNL, de jaarlijkse conferentie voor alle opensource-geo toepassingen.

OSGeo.nl is formeel een stichting. Dit stelt ons in staat om evenementen te ondersteunen en zorg te dragen voor de financiën en aansprakelijkheden. Daarmee hoeven er geen OSGeo.nl-ers hun eigen portemonnee als “huishoudknip” voor OSGeo.nl activiteiten te gebruiken. En met de stichting hebben we ook een centraal aanspreekpunt voor de buitenwacht. En toch ook even voor de duidelijkheid, wat we niet doen of zijn: De stichting OSGeo.nl verricht géén commerciële activiteiten, we zijn geen adviesbureau en we ontwikkelen of implementeren ook niet. Daarvoor kun je terecht bij diverse grote en kleine adviesbureaus, waarbij we natuurlijk graag verwijzen naar onze sponsors.

Missie

De missie van OSgeo.nl is “Het stimuleren van het gebruik en de ontwikkeling van opensourcesoftware voor geo-informatie in het Nederlandse taalgebied.”. Onze slogan: “Wegwijs in open geo”.

Privacyverklaring

In onze Privacyverklaring leggen we uit hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Statuten

Zoals iedere stichting heeft OSGeo.nl ook echte statuten. Daarin staat formeel beschreven wat ons doel is, met welke middelen we dat hopen te bereiken, hoe het bestuur wordt gekozen, hoe een en ander gefinancierd wordt etc. Je kunt de volledige statuten hier nalezen

Financiën

De stichting heeft natuurlijk ook een bankrekening: NL72 INGB 0006276370 ten name van STICHTING OSGEO.NL (SWIFT/BIC: INGBNL2A), en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 58214763. De (geringe) kosten om de stichting “in de lucht” te houden worden gedekt uit de bijdragen van onze sponsors.