OSGeo.nl Dag 2013 – Een succes!

Ook de tweede OSGeo.nl Dag gehouden op 13 november 2013 in Delft was een succes. Klik op poster hieronder om het programma en de presentaties terug te zien.

De stichting OSGeo.nl en het OTB van de TU Delft organiseerden op 13 november 2013 bij de Faculteit Bouwkunde de OSGeo.nl dag 2013.

De succesvolle eerste editie van 2012, met circa 150 bezoekers, maakte duidelijk dat er een grote behoefte bestaat aan informatie over techniek, toepassingen op het gebied van open source geo software, de mogelijkheden die dat biedt voor het benutten van open data en de rol van open standaarden daarbij.

Dit kreeg een vervolg in de OSGeo.nl dag 2013. Er was een attractief programma ingevuld, van belang voor zowel ontwikkelaars en software-architecten als eindgebruikers van open geo. Daarbij was er aandacht voor toepassingen op het gebied van onder meer stedenbouw, hydrologie en databeheer en het gebruik van basisregistraties (BAG, BGT, Top10NL). Naast keynotes en presentaties voorzag het programma in een drietal workshops waarin deelnemers zelf direct met open source geo aan de slag gingen. Bekijk ook de foto’s.