Verslag: OSGeo.nl Dag 2017

De zesde OSGeo.nl Dag 2017 vond plaats op 22 November 2017 op de GeoBuzz in Den Bosch. Onder het motto “Samenwerking Versnelt” haakten wij in bij het GeoBuzz-thema: “Geo Versnelt”

Hieronder een kort verslag, voor de TLDR; lezer: hier staan alle presentaties.
Eng.: this is a report with slides (in Dutch) of the yearly “OSGeo.nl Day” organized by OSGeo.nl

Dank aan allen die hieraan meegewerkt hebben, in bijzonder Winifred Broeder (programma, logo’s, promotie materiaal, foto’s) , Ynte de Wolf (programma), Steven Ottens (techniek) en uiteraard alle sprekers die zich merkbaar degelijk hadden voorbereid!

Hieronder ons programma en tijdlijn op GeoBuzz website of klik op plaatje of Download Programma als PDF

PDF

De Presentaties

Just van den Broecke (voorzitter OSGeo.nl) – Opening – SLIDES

Inleiding in het programma en thema, en vooral ook Gert-Jan van der Weijden werd in zonnetje gezet voor vier jaar uitmuntend voorzitterschap van OSGeo.nl.

Raymond Nijssen (TerGlobo)  –  “Achter de schermen bij QGIS” – SLIDES

Hoe is QGIS ontstaan? Door wie wordt het gemaakt? Waarom gaan de ontwikkelingen steeds sneller? En hoe organiseer je een dergelijk proces?

Erik Meerburg (Geo Academie)  –  “Certificatieprogramma QGIS trainingen” – SLIDES

De volgende stap in het ‘maturity model’ van QGIS is dat gebruikerscertificatie op gang komt. Die stap wordt nu door de internationale QGIS-community gezet. Binnen Nederland dragen het IHE en de Geo Academie bij aan deze ontwikkeling, onder andere door het daadwerkelijk uitreiken van QGIS trainingscertificaten aan de deelnemers van hun trainingen. In deze sessie praat Erik je bij over de stand van zaken en de toekomst van de certificering. En naar verwachting gaat hij ook lelijke dingen zeggen over de in zijn ogen brakke manier waarop we in de Nederlandse geowereld omgaan met permanente educatie.

 Erik’s “Striptease”:  showing his various T-shirts, thus “Open Source hats” he is wearing in his busy life…

Het leuke aan de certificering is dat je dit alleen samen kan doen: zonder community die hier waarde aan hecht is certificering zinloos. Dat geldt voor Nederland, maar het optuigen van een internationaal certificeringsprogramma zorgt ook voor een bijzonder stukje samenwerking wereldwijd: het team dat hieraan werkt wordt gehost vanuit Zuid-Afrika, met deelname vanuit Denemarken, de VS en Nederland. En met Nederland als eerste land ter wereld waar QGIS certificaten zijn uitgedeeld mogen we ook best een beetje trots zijn.

Richard Duivenvoorde (Zuidt) –  “Koele en  Nieuwe Zaken, 3D!, in QGIS” – SLIDES

Demo van de allernieuwste “features” in QGIS versie3.

Michiel Bootsma  (Wetterskip Fryslân)  –  “Opensource Geoprocessing – Waardevolle gereedschapskist voor vakspecialisten” – SLIDES

Binnen organisaties is het GIS-aanbod veelal afgestemd op ondersteuning van de primaire processen. Voor specifieke GIS-analyses kan opensource geoprocessing uitkomst bieden.

Jacco Wanders (Stantec) – “OpenSource opent deuren voor landelijke BodemRisicoKaart en GebiedsInformatieManagement portalen” – SLIDES

Onderwerpen: Uitvoeren complexe landelijke ruimtelijke analyses (bodemrisicokaart);

– Landelijke Bodemrisicokaart (Postgres/Postgis, Geoserver en GRASS)
– Web-api
– routekaart om tot een landelijke risicokaart te komen.

GebiedsInformatieManagement portalen (GIM)

– GIM Vliegkamp Valkenburg (Flamingo-geocms en Geo-network)
– GIM HEMbrug  (Flamingo-geocms en Geo-network)

Samenwerken op maat: Hoe zetten we ons netwerk in voor project specifieke vraagstukken (sparsessie ect.)

Victor Mensing (Nationale Databank Flora en Fauna) – “OSGEO bij de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF)” – SLIDES

De Nationale Databank Flora en Fauna  bundelt, uniformeert en valideert natuurgegevens in Nederland.
De gegevens brengen in beeld wat in een bepaald gebied bekend is over het voorkomen van planten- en diersoorten.
Er zijn ruim 115 miljoen waarnemingen in de NDFF opgeslagen en dit aantal groeit dagelijks.

Bij de NDFF wordt op alle fronten gebruik gemaakt van Open Source Software en uiteraard OSGEO-software, zoals Postgresql/postgis, Mapserver en QGis en diverse OS software waarop we kunnen leunen.

Wat doen we dan bijvoorbeeld? Waarnemers faciliteren met invoerportalen en (mobiele) invoertools,  abonnementhouders en dataservice-afnemers ondersteunen met portalen en dataservices, en de interne organisatie stroomlijnen.

In deze presentatie wordt een overzicht gegeven van de inzet van OSGIS binnen de gehele organisatie en vooral wat het belang van OSGEO-software binnen de wereld van natuurwaarnemingen in de afgelopen 13 jaar. Een wereld zonder OSGEO is voor ons ondenkbaar en onmogelijk geworden.

Mark Verlaat (presenter) en Leon van der Meulen (RUG) – “Stemwegwijzer.nl” – SLIDES

Op Stemwegwijzer.nl kun je het dichtstbijzijnde stembureau vinden bij jou in de buurt. Bij de Geodienst van de Rijksuniversiteit Groningen maakten we afgelopen voorjaar deze applicatie voor de Tweede Kamer verkiezingen met daarin álle locaties van stembureaus in Nederland. Een uitgebreide database met al deze locaties bleek er niet te zijn, dus zijn we alle gegevens gaan verzamelen als open data.

Alle gemeentelijke websites werden bekeken en kaartjes en adressen verzameld. Als de gegevens ontbraken, werden gemeenten gebeld en werd “analoog” doorgegeven op welke locaties er stembureaus zijn. En soms zijn we in de Staatscourant gaan zoeken. Gedurende het proces zijn verschillende FOSS4G producten gebruikt (o.a. QGIS, Leaflet en OSRM). Tijdens deze presentatie neem ik je mee in het proces van het ontstaan van het idee tot de lancering van de applicatie én een doorkijkje naar de toekomst.

Barend Köbben (presenter) en Rob Lemmens (ITC) – “ILWIS: een oude (on)bekende” – SLIDES

Al in 1988 werd op het ITC begonnen met versie 1.0 van het Integrated Land and Water Information System (ILWIS). Tegenwoordig is het een veelzijdig Open Source GIS, vooral sterk in Remote Sensing Image Processing en het modelleren van natuurlijke processen. Momenteel werkt de ILWIS community aan ILWIS NG, een geheel nieuwe modulaire opzet.

Dit opent allerlei mogelijkheden tot samenwerking met andere software: bijvoorbeeld om ILWIS in de QGIS Processing Toolbox gebruiken en met Python te automatiseren.

Thijs Brentjens (voorzitter OpenGeoGroep) – “OpenGeoGroep: Spil in Open Source Samenwerking” – SLIDES

De OpenGeoGroep (OGG) is een coöperatie van Open Source geo-specialisten in Nederland. Als geen ander staat de OGG centraal in meerdere vormen van Open Source samenwerking:

  • Voor klanten verzorgt zij advies, ontwikkeling en beheer van vaak complete Open Source infrastructuren
  • Vele OGG-leden participeren aktief, vaak als “committers”, in Open Source projecten en communites als NLExtract, Flamingo, QGIS en OSGeo.nl.
  • Omdat de OGG geen winstoogmerk kent, doneert zij een deel van de winsten aan Open Source projecten zoals QGIS, Wikipedia en Mozilla.

Cor Melse (RIVM) en Paul van Genuchten (GeoCat) duo-presentatie – “GeoNetwork Gebruikersgroep” – SLIDES (Cor) and SLIDES (Paul)

Metadata publiceer je liefst in een Catalogus voor het Web. Geonetwork is zo’n catalogus die je wel kent als het Nationaal Georegister. RIVM, RWS en Kadaster zijn actieve gebruikers van Geonetwork, zij gebruiken Geonetwork als hun dataregistratie omgeving waarin de datasets en services zijn beschreven conform de in Nederland gebruikte OGC standaarden.

Elke organisatie kent zo de eigen behoeften die ze graag op Geonetwork ingevuld willen zien, bv ter bevordering van het gebruiksgemak van de metadata editor. De genoemde 3 organisaties zagen een meerwaarde in het oprichten van een Nederlandse gebruikersgroep waarin we deze wensen kunnen bundelen en wellicht ook gezamenlijk kunnen financieren.

Het idee er achter is te komen tot een Geonetwork NL versie die dicht op de internationale variant aansluit.Door met een plugin methodiek te werken/ontwikkelen kunnen we gezamenlijk komen tot een betere en nog gebruikersvriendelijker product dat naar wens door alle organisaties in Nederland ingezet kan worden.

Kadaster (NGR), RWS en RIVM willen zo, samen met jullie, komen tot een gedragen oplossing voor de publicatie van (geo)metadata voor heel GeoNederland.