• OpenTopo Workshops 12+27 maart 2014

  • Nieuwjaarsborrel 12 jan 2014

  • OSGeo.nl Dag 2013 – Een succes!

  • OSGeo.nl Dag op 13 november 2013

  • 160 Bezoekers op OSGeo.nl Dag 2012!