Bestuursverfrissingen (en een vacature)

Tijd om terug te treden

Zoals bij velen wellicht al bekend verlaten Marc Vloemans en Gert-Jan van der Weijden per 1 juli het OSGeo.nl bestuur. Marc heeft 1 termijn de PR-trom geroerd, Gert-Jan is dan 2 termijnen voorzitter geweest. Dat biedt ruimte voor vers bloed (ideeën, inzichten en werkwijzen) en het leidt tot wat verschuivingen in het stichtingsbestuur!

Om met dat eerste te beginnen: we zijn blij dat Paulo van Breugel zich als bestuurslid heeft aangemeld.

Paulo van Breugel stelt zich voor

Ik ben een freelance onderzoeker / consultant op het gebied van bos en landschapsecologie, natuurbehoud en duurzaam landgebruik. Een terugkerend thema in mijn werk is daarbij het in kaart brengen en analyseren van ruimtelijke patronen en processen, van populatie tot landschapsniveau. Eerder heb ik gewerkt in Syrië, Brazilië en in Kenia voor onder meer Bioversity International, het World Agroforestry Centre en het International Livestock Research Institute.

Ik ben sterke voorstander van het gebruik van open data en open source software omdat dit, in mijn ervaring, leidt tot meer transparant onderzoek en betere toegang tot relevante informatie en data voor alle belanghebbenden. Voor mijn eigen werk leunt ik om die reden dan ook met name sterk op open source tools zoals GRASS GIS, R en QGIS.

Als open source gebruiker wil ik graag een bijdrage leveren aan de open source community, en hoop dat nu ook via osgeo.nl te doen. Een van de aandachtspunten waar ik me daarbij op wil richten is het gebruik van open source software voor geo-informatie in de academische wereld en het onderwijs.

Omdat een stichting geen officiële leden kent kiest het oude bestuur zelf de nieuwe bestuursleden. We hebben Paulo met algemene stemmen in ons bestuur gekozen!

Per 1 juli neemt Paulo de rol van secretaris over van Just van den Broecke. Just volgt Gert-Jan op als voorzitter en wordt daarmee naar buiten het belangrijkste gezicht van de Stichting OSGeo.nl. Barend blijft als penningmeester de centjes onder zijn hoede houden.

Nog een plekje vrij

One’s a company, two’s a crowd, three’s a party (sprak Andy Warhol ooit). Maar zelfs met 3 bestuursposten ingevuld vinden we dat er nog ruimte is in het OSGeo.nl bestuur voor iemand die zich met name wil bezighouden met het bespelen van (sociale) media. Denk daarbij aan het via deze website, Meetup, Twitter etc. verspreiden van nieuws over aankomende events, zorgen dat er verslagen in woord en beeld van komen, en dat ook de schrijvende pers enthousiast over open source voor geo blijft berichten. Interesse? Meer weten? Laat het weten via info@osgeo.nl.